AudienceFirst

Maakt organisaties betekenisvol door het publiek te geven wat ze zoeken

Ga naar de audience.nl

Maakt organisaties betekenisvol door het publiek te geven wat ze zoeken

Contentmarketing en bedrijfsinformatie op één corporate website. Dat wordt al gauw onoverzichtelijk. Daarom doet AudienceFirst het net even anders. Met een contentplatform scheiden zij je publieksgerichte informatie van je bedrijfsinformatie. Door de expertise en autoriteit binnen je vakgebied te vertalen naar relevante content, vindt je publiek eenvoudig de informatie die ze zoekt.

Op je corporate website raakt relevante content voor je publiek snel ondergesneeuwd door je overige bedrijfsinformatie. Daarom brengen steeds meer organisaties een strikte scheiding aan in wat ze vertellen aan verschillende doelgroepen. Door publieksgerichte informatie overzichtelijk aan te bieden op een contentplatform zet je jouw publiek op de eerste plaats. Bij AudienceFirst gaat het niet om de mensen die je bereikt, maar om het bereiken van de mensen waarom het gaat.

Wanneer maak je een contentplatform?

Een contentplatform draait rondom een belangrijk onderwerp of thema voor één doelgroep. Dat kan zowel een maatschappelijk als commercieel thema zijn, zolang je content er maar op gericht is om je publiek op een overzichtelijke manier te informeren. Zo’n platform dient over het algemeen één of meer van de volgende doelen: autoriteit claimen, inzicht verschaffen, content centraliseren of community building.

Certificaten en awards
Je bent in goed gezelschap